נאום־ההשבעה השני

4 ] במארס [ ' 1865 רעי בני ארצי ! בהופיעי זו הפעם השנייה להישבע שבועת משרת הנשיא , הנסיב 1 ת כשרות פחות להאריך בנאום מאשר בהופעתי הראשונה . אז נראתה כמתאימה ונאותה הצהרה מפורטת במקצת בדבר הדרך שעלינו ללכת בה . עתה , כתום ארבע שנים , שבהן נדרשו בלי הרף הצהרות פומביות בכל מצב ובכל שלב של המאבק הגדול , שעדיין הוא כובש דעתה וסופג מרצה של האומה , לא נתחדשו דברים הרבה שאפשר להשמיעם באוזניכם . התקדמלת צבאנו , שכל השאר תלוי בו בראש וראשונה , יתעה יפה לציבור כמו לי , וסבורני שיש בה במידה סבירה להניח את דעתנו ולחזק את ידי כולנו . אך ככל אשר נרבה לקו 1 ת לעתיד , איני מעז להגיד הבאות מראש . בנסיבה המקבילה לזו , לפני ארבע שנים , היו כל מחשבותינו נתונות בדאגה למל חמת אזרחים המתרגשת לבוא עלינו . הכול חרדו מפניה , הכול ביקשו למונעה . בה בשעה שנאום ההשבעה הושמע במקום הזה , כשהוא מכוון כולו להצלת הברית בלא מלחמה , נמצאו סוכני המורדים בעיר והם משתדלים ל ה ו ר ס ה בלי מלחמה — משתדלים לפרק את הברית ולחלק נכסיה בדרך משא ומתן . שני הצדדים גינו את . 1 ב 8 בנובמבר , , 1864 נבחר לינקולן שנית נשיא ארצות הברית ...  אל הספר
מוסד ביאליק