נאום־ההשבעה הראשון של אברהם לינקולן

4 ] במארס [' 1861 רעי אזרחי ארצות הברית ! לפי מנהג שימיו כימי המימשל הזה הנני מופיע לנאום לפניכם בקצרה ולהישבע במעמדכם את השבועה , שלפי חוקת ארצות הברית הנשיא מצווה להישבע 'לפני כניסתו לכהן במשרתו . ' . G אנו רואים כנר כאן בעצם את ניסוח מדיניותו של לינקולן כלפי הדרום , שעל פיה הכריז מלחמה עליו רק לאחר התקפתו של הדרום על המבצר הפדראלי פורט םומטר . . 1 נאום ההשבעה נישא באווירה קודרת של התפוררות האיחוד הלאומי , של שמועות על קשר לתפוס את בירת ארצות הברית המוקפת טריטוריה דרומית , וברושם הגיוס של כוחות הביטחון ששיוו לוואשינגטון דמות של עיר נצורה . האומה חיכתה בנשימה עצורה לקביעת מדיניותו של הנשיא החדש , אשר תגאל אותה מהרגשת חוסר האונים ותוסר המוצא כלפי המשבר שנוצר עם פרישת שבע מדינות הדרום מן האיחוד של ארצות הברית . בתקופת הביניים שעברה בין בחירתו לנשיא לבין השבעתו וכניסתו לכהונת רבו הלחצים והעצות , הסותרים זה את זה , מצד חבריו למפלגה ופוליטיקאים , כיצד לטפל במשבר וכיצד למנוע התלקחות של מלחמה ולהציל את האיחוד . יש שהציעו להעביר בקונגרס תיקון לחוקה , המכיר בתוקף מוסד העבדות במדינות שבהן הוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק