תשובתו של לינקולן אל סטיפן א. דוגלס

[ אלטון , 15 באוקטובר [ ' 1858 ... 2 לא נכון הדבר שאבותינו עשו מימשל זה , כפי שסבור השופט ד 1 גלס , מקצתו עבדים ומקצתו בני חורין . שימו לב למשמעות של ניסוחו . הוא מניח , שהעברות כשהיא לעצמה היא דבר שביושר — הונהגה על ידי עורכי החוקה . האמת לאמיתה היא , שהם מצאו מוסד זה קיים בתוכנו והניחוהו כמות שהוא . ואולם בכוננם את המימשל הניחו מוסד זה עם כמד . סימנים מובהקים , שאין דעתם נוחה הימנו . הם מצאו את העבדות בתוכם , והניחו לה להתקיים בתוכם מחמת הקושי — אי האפשרות המוחלטת . 1 בנאום תשובה זה של לינקולן מסתיים הוויכוח , שהתנהל במשך ארבעה חודשים בינו ובין הםינאטור סטיפן א . דוגלס ואשר הגיע לשיאו בשבע ההופעות המשותפות שלהם לפני קהל הבוחרים של מדינת אילינוי בין חודש אוגוסט לאוקטובר . בבחירות לסינאט מטעם מדינת אילינוי היה לינקולן מועמד מטעם המפלגה הריפובליקנית ודוגלס מטעם המפלגה הדימוקראטית . שמו של לינקולן לא היה כמעט ידוע מחוץ לגבולות מדינתו לעומת הסינאטור הדימוקראטי , שמאז 1854 נחשב בין מנהיגיה הארציים של מפלגתו . ואמנם בבחירות ' של 1858 חזר ונבחר דוגלס לסינאט , אולם שמו של לינקולן התפרסם לראשו...  אל הספר
מוסד ביאליק