קול־קורא מטעם הדימוקראטים הבלתי־תלויים

19 ] ביאנואר [ 1854 כסינאטורים ומורשים בקונגרס ארצות הברית חובתנו להזהיר את בוחרינו כל אימת שנשקפת סכנה קרובה לחופש מוסדותינו או להתמד קיום הברית . . 1 קול קורא מטעם הדימוקראטיס הבלתי תלויים , , Appeal of the independant Democrats נוסח גידי הסינאטור סאלמון פ . צ'ייז ( Chase ) על פי הצעתו של הנציג ג'ושוא ( יהושע ) גידינגס . כוונת 'קול קורא' זה היתה להתסיס את המפלגות ודעת הציבור על בעיית העבדות בטריטוריות ולהביא במיוחד לפרישת אלה שהתנגדו לעבדות מן המפלגה הדימוקראטית . העילה הישירה לקול הקורא היתר . בעיית ארגונה של הטריטוריה נבראסקה על-ידי הקונגרס . מנהיג הדימוקראטים הצפוניים , הסינאטור סטיפן א . דוגלס , הציע לארגן את האזור המערבי העצום המשתרע בין קו הרוחב 49 לקו הרוחב 37 בשתי טריטוריות , נבראסקה וקנזאס , ולהשאיר את ההכרעה ביחס לעבדות לתושבי הטריטוריות ולחוקותיהם . הצעת חוק זו ביטלה את פשרת מיסורי , אשר אסרה העברת העבדות צפונה מקו הרוחב , 36 והנהיגה במקום זה עיקרון חדש של 'ריבונות העם' או ריבונות המתיישבים דה פאקטו , Squatter Sovereignty , ביחס לבעיית העבדות . מתנגדי העבדות ראו בצדק בהצעת...  אל הספר
מוסד ביאליק