החלטות קנטוקי

16 ) בנובמבר (' 1798 . 1 הוחלט שהמדינות השונות המעמידות את ארצות הברית של אמריקה אינן מאו חדות על יסוד כפיפות גמורה לממשלתן הכללית ; אלא שלפי הסכם , שנתנסח ונקרא בשם חוקה לארצות הברית ותיקונים נוספים לה , כוננו ממשלה כללית למטרות מיוחדות , אצלו לאותה ממשלה סמכויות מוגדרות מסוימות , כשכל מדינה שומרת לעצמה את כל שאר המון הזכויות לשלטון העצמי שלה ; ושכל אימת שהממשלה הכללית נוטלת לעצמה סמכויות שלא נאצלו לה , פעולותיה אינן מחייבות והן בטלות וללא תוקף : שלהסכם זה הצטרפה כל מדינה כמדינה , והיא בו צד גמור בפני עצמו , כשחב רותיה המדינות הן , ביחס אליה , הצד השני : שהממשלה שנוצרה על ידי הסכם זה לא הושמה שופטת יחידה או עליונה בדבר היקף הסמכויות שנאצלו לה ; שאלמלי כן היתה הכרעת דעתה , ולא החוקה קובעת מידת סמכויותיה ; אלא שבדומה לכל שאר מעשי הסכם בין צדדים שאין להם שופט משותף , כל צד זכאי בשווה לשפוט בפני עצמו , הן בנוגע להפרות והן בנוגע לאופן ולמידה של תיקונן . . 9 הוחלט , לבסוף , שמושל הקהיליה הזאת יהא מוסמך , ובזה אנו ממלאים ידו ומבק שים ממנו להודיע את דבר ההחלטות שלמעלה לבתי המחוקקים של המדי...  אל הספר
מוסד ביאליק