סניגוריה על הקפטן ג'ון בדאון

מניח אני כי תסלחו לי על היותי פה , אין ברצוני לכפות את מחשבותי עליכם , אך חש אני שכופים אותי . ככל שאני יודע אך מעט מזעיר על הקפטן בראון , הייתי שש להעלות חלקי בתיקון נעימת הדברים וההודעות בעיתונים , ובפי בני ארצי בכלל , בנוגע לאופיו ולמעשיו . הגינות אינה עולה בכסף . יכולים אנו להביע לפחות את אהדתנו , ל 1 ולבני סיעתו , ואת התפעלותנו מהם , וזו שאני מתכוון לעשות עתה . ראשית , באשר לתולדותיו . אשתדל לדלג , במידה האפשרית , על מה שכבר קראתם . איני צריד לתאר לפניכם את דמותו , כי מסתמא ראיתם אותו רובכם ולא במהרה תש כחוהו ... מבית אבות ומלידה היה איכר של ניו אינגלנד , בעל מידה מרובה של שכל ישר , מתון ומעשי ככל בני מעמדו , ופי עשרה מהם . הוא היה כאחד מטובי העומדים לפנים על גשר קונקורד , על כיכר לכסינגטין ועל גבעת באנקר , 3 אלא שהיה תקיף ונעלה בעקרונותיו מכל מי שנזדמן לי לשמוע עליו שם . לא מטיף לביטול העבדות הפך את לבו . איתן אלן * וסטארק , שאליהם אפשר להשוותו מבחינת מה , היו חלוצים במער כה פחות חשובה . הם ניצבו בגבורה בפני אויבי ארצם , אד הוא אזר עוז לעמוד בפני ארצו גופה כאשר עיוותה . אחד מסו...  אל הספר
מוסד ביאליק