מרי אזרחי

בכל לב מקבל'אני את הסיסמה : 'הטובה בממשלות היא הממעטת למשול' . ורוצה הייתי לראות נוהגים על םיה ביתר מהירות וביתר שיטתיות . מקוימת בפועל הרי משמעה בסופו של דבר — ואף בכך אני מאמין : 'הטובה בממשלות היא זו שאינה מושלת כל עיקר ; ' וכשיכשרו הבריות לכך , יהיה זה סוג המימשל שיזכו לו . המימשל אינו על צד היותר טוב אלא אמצעי של תועלת ; ואילו רוב הממשלות , ולפעמים כל הממשלות , הן בדרך כלל חסרות תועלת . הטענות שהועלו כנגד צבא קבע —טענות רבות וחשובות , הראויות להישמע —כוחן יפה בסופו של דבר גם כלפי ממשלת קבע . צבא הקבע הוא רק אחת הזרועות של ממשלת הקבע . הממשלה עצמה , שאינה אלא האופן שבו בחרו בני העם לעשות רצונם , גם היא עלולה באותה מידה לשמש לרעה ולסלף דרכה קודם שיספיק העם לפעול באמצעותה . ראיה לדבר מלחמת מכסיקו של ימינו , מעשה ידי אישים מעטים לפי ערך , המשתמשים במימשל קבע כבכלי שרת שלהם ; שכן מלכתחילה לא היה העם מסכים לאמצעי זה . ממשלה אמריקנית זו —הרי אין היא אלא מסורת , אף כי מקרוב באה , השואפת להימסר כתיקנה לדורות הבאים , ועם זה היא מאבדת כל רגע מקצת ישרותה . אין בה מחיוניותו ומאונו של איש יחיד ...  אל הספר
מוסד ביאליק