מתקני ניו־אינגלנד

כל מי שנזדמן לו להתוודע לחברה של גיו אינגלנד בתור עשרים וחמש השנים האחרונות , לשכבותיה הבינוניות ולשכבותיה הנישאות שעשויות לייצג במידה נכונה . 1 המסה 'מתקני ניו אינגלנד / , New England Reformers מתבססת על הרצאתו של אמרסון בנושא זה בבוסטון במארס , 1844 והודפסה נסדרה השנייה של ה'מסות' באותה השנה . במסה זו נוקט אמרסון עמדה כלפי אותו גל של תנועות ריפורמה , שהתסיס את הצפון החל בשנות השלושים בעוצמה גדלה והולכת . מטרות הרי כלשהי את טבעו ושאיפתו של ציבור זה , נתקל בפעילות המרובה של חשיבה וניסוי . דעתו נמשכה בוודאי לסימנים המראים שהכנסייה , או המפלגה הדתית , נשמטת מן הכנסייה הרשמית ומופיעה בחברות לאי שיכרית ולאי התנגדות , בתנועות משחררי עבדים וס 1 ציאליסטים , ובאסיפות רבות משמעות ביותר , הקרויות עצרות שבת ומקרא , —מורכבות דורשי מרובה , מבקשי דרך , כל אותן נפשות מצבא המרי , והם מתכנסים לתהות על סמכות השבת , הכמורה וכל הכנסייה כולה . אותן תנועות לא היה בהן דבר הראוי יותר לתשומת לב מזו מורת רוח שעוררו בקרב הנעים בהן . רוח של מחאה ושל הסתייגות עוררה את אנשי העצרות האלה להעיד כנגד הכנסייה ותוך כדי...  אל הספר
מוסד ביאליק