מתוך איגרת להנרי קליי על סיפוחה של טכסאס לארצות־הברית

לאחר שפרשתי את הנימוקים נגד סיפוח טכסאס מתוך אופיה הנפשע של ההתמרדות , אני עובר לשיקול שני , רציני ביותר , והוא שפעולה זו תעלה את ארצנו לדרך של הסגת גבול ומלחמה ופשע , ותהי ראויה אף צפויה לעונש ולסבל שבעשיית רע מופלגת . כיבוש טכסאס לא יישאר בגדר מעשה בודד . הוא יקדיר את ההיסטוריה העתיקה שלנו . הוא יתקשר בכורח ברזל לשלשלת ממושכה של מעשי שוד ודם . ייתכן שדורות רבים לא יראו את שואת הטראגדיה , שאנו מוכנים ומזומנים לשחק בעלילתה הראשונה . מוזר הדבר שאומות נמהרות הן כה רב יותר מיחידים ; וזאת על אף הניסיון המלמד אותנו , משחר החברה , שמכל המעשים הפוחזים והנפשעים אלה הנעשים בידי אומות הם שורש פורה ביותר ריש וסבל . אילו ארץ זו ידעה את עצמה , או אילו היתד , נוטה להפיק תועלת מידיעת עצמה , היתה מרגישה בצורך לשים מיד מחסום לצמאונה להרחבת גבוליה . לא היתר . נוטלת . 1 'איגרת להנרי קליי על סיפוחה של טכסאס לארצות הברית , ' באנגלית : , Clay on the Annexaiion of Texas to the United States Letter to the Hon . Henry האיגרת פורסמה בצורת קונטרס ב 1837 והפנייחה להנרי קליי , המדינאי המפורסם מקנטוקי , ( Kentucky...  אל הספר
מוסד ביאליק