חירות הרוח דרשה בעת הבחירות השנתיות

26 ] במאי [ 1830 ... החירות הפנימית , הרוחנית , היא היא מתנתו הגדולה של ישו הנוצרי . והיא נושאה העיקרי של דרשתנו זו . מבקש אני להוכיח , שהיא הטוב העליון של בני האדם , והחי רות האזרחית והמדינית ערכה מצער , אלא אם כן היא נובעת ממנה ומחזקת אותה . ממה שאמרתי נקל לשער מראש את הנעימה הכללית של הדרשה הזאת . עומד אני לטעון , שעניינו העליון של הציבור ושל היחיד כאחד עניין רוחני הוא ; שנכסים חי צוניים וארציים הם בעלי ערך מועט , אלא אם כן יש מהם זיקה לרוח והם משמשים לשיחרורה , לעיצומה ולאידורה . ויודע אני ידיעה ברורה , שבנקיטת קו זה אני מזמן עצמי לביקורת . יאמרו לי , שמגלה אני בערותי בטבע האדם כשאני מנסה לעניין בני אדם בהשקפות צרופות כאלו על החברה ; שתפיסתי תפיסה עיונית מופלגת ; שחירות הרוח היא יותר מדי דבר של חזון ופחות מדי דבר של ממש , שתוצע למדינאים כמטרד . של חקיקה ; שחלומות של יושבי אוהל אין לכפ 1 תם על אנשי מעשה ; שרק דברים של ממש מגושמים ומוחשיים בכוחם להניע את ההמון ; שהדיבור אל פוליטי קאים על ענייני הרוח של החברה כבעלי חשיבות עליונה דבר בטל הוא , בדומה לניסיון לעצור בנשימת פה את כוחה ...  אל הספר
מוסד ביאליק