חירות ותיכנון

החלק השלישי של ספר זה , 'הדימוקראטיה בחברה תעשייתית — חירות לעומת תיכ נון / מתאר את השתקפותם של תהליכי התיעוש והעיור בתורות החברה והמדינה של ארצות הברית . באירופה באו תהליכי הדימוקראטיזאציה בעקבי התיעוש והעיור , ובה נזקקו אפוא אל בעיות אלה מתחילת התהוותן . ואילו בארצות הברית היו האידיאולוגיה הדימוק ראטית והמבנה הפוליטי כבר מגובשים ומוגמרים כאשר התעשייה והאורבאניזאציה שינו בקצב מהפכני את פני החברה . האידיאולוגיות והתפיסות החברתיות , שגובשו לפני מלחמת האזרחים , המשיכו אפוא להפעיל את השפעתן על העמדות הפוליטיות והחברתיות גם כאשר המציאות החברתית שהעלתה אותן השתנתה תכלית שינוי . המסורת הג'פרסוינית הראדיקאלית , הבנויה על עקרונות זכויות האדם ופירושן השוויוני , המשיכה להיות הבסיס האידיאולוגי של תנועות המחאה החברתית , הן בקרב תושבי המערב והן בקרב פועלי הערים עד סוף המאה הי"ט , ואף טבעה במידה רבה את חותמה על המפלגה הדימוקראטית בהנהגתם של ויליאם י . ברייאן William . ) ( Bryan והנשיא וודר 1 וילסון . לעומתה פירשו האינטליגנציה העירונית הצפון מז רחית ומנהיגי המפלגה הריפובליקנית את הדימוקראטיה על פ...  אל הספר
מוסד ביאליק