'הבשורה האמריקנית'

מסגרת אידיאולוגית זו כללה , לא פחות מן הסוציאליזם , יסודות אוניברסאליים ומוחלטים שדיברו ללבו של הפרט והכלל כאחד . היא הגדירה את מהות הצדק הטבעי והחברתי , ניסחה את השוויון כשוויון זכויות והזדמנויות , קשרה את רעיון החירות בזכותו של כל פרט לבקש ולמצוא את אושרו על פי דרכו והעמידה אותו במרכז החווייתי של 'הבשורה האמריקנית . ' מערכת זו של גישות ורעיונות היתה דינאמית וגמישה ; עם ששימשה כמערכת התמצאות לפרט במטרות חייו הוא , היתה מסוגלת לשמש גם כקנה מידה של ביקורת חברתית ושל תיקון חברתי , ויכלה להחליף יעדים ותכנים בהתאם לצורכי הזמן מבלי לוותר על עקרונותיה . היה בה מן הרב ממדיות ומן העומק החווייתי המספקים גם את הפילוסוף בעיוניו וגם את ה'איש הפשוט' במאווייו . תכונות אלה מסבירות את החיוניות הגדולה של האמונה האמריקנית ברוח המסורת של ג'םרסון , את יכולתה לעמוד בכל התמורות החברתיות והכלכליות של אר צות הברית ולשמור על משמעותה כקנה מידה וכאידיאל ריגולאטיבי של החברה . הן גם מסבירות את העובדה של הפירושים הסותרים שניתנו לה בזמנים שונים ועל ידי מגמות שונות , ויכולתה , במרוצת הזמנים , לשמש גם את התנועות הלי...  אל הספר
מוסד ביאליק