השפעת המחשבה הסוציאליסטית וכשלון התנועה הסוציאליסטית

יותר מן העובדה , שבמשך 140 השנים מאז בחירתו של אנדרו ג'קסון לנשיאות לא קמה בארצות הברית תנועה שמרנית ממשית , מפליאה העובדה שהתנועה הסוציא ליסטית המהפכנית לא הכתה שורשים של ממש בחברה האמריקנית לפחות עד לש נות השישים של המאה הזאת . אמנם , במשך תקופה זאת רבו הסופרים , הוגי הדעות ומנהיגי הציבור , שהושפעו בצורר . זו או זו מן המחשבה הסוציאליסטית . מאז נסיונותיו של ריברט א 1 אן ( Robert Owen ) לכונן ק 1 מונה סוציאליסטית בחבל ד . ספר של אינדיאנה בשנות העשרים של המאה הי"ט רבו הנסיונות , בייחוד במחציתה הראשונה של המאה הי"ט , לפתור את הבעיות הגדולות של עוני , צדק סוציאלי ושי תוף פעולה חברתי בדרך של ייסוד יישובים קומונאליים שישמשו מופת לחברה מתוקנת . רעיונותיו של פורייה ( Fourier ) ותכניותיו לכונן חברה ק 1 אופיראטיבית עולמית בדרך הפאלאנקס ( Phalanstere ) עוררו תשומת לב רבה בקרב טובי האינ טליגנציה האמריקנית והעמידו תלמידים רבים ונלהבים , שביקשו להגשים את רעיונותיו הלכה למעשה בהתיישבות ק 1 א 1 פיראטיבית ענפה ברחבי הצפון . רעיונותיו של סן סימון ותלמידיו אף הם עוררו הד ועניין רב בתקופה זו . תנועות...  אל הספר
מוסד ביאליק