תלות, בדידות ושותפות

וכאן הגענו לבעיה שבמרוצת הזמן ובתקופתנו הוכחה כבעיה הגורלית של החברה האמריקנית , היינו העדר אידיאל כלשהו של שותפות חברתית , של שירות למען הציבור , של יצירה ק 1 לקטיבית . כל עוד היתד . חברה זו ברובה אגרארית , כובשת את הספר ומעמידה אידיאל משמעותי של ניידות אישית ושל הישג אינדיבידואלי , נספגו הכוהות הנפשיים של הפרט ביצירה אינדיבידואלית בעלת משמעות , שמצאה איזון בחברותה של יוזמים וחלוצים ובמאבק משותף נגד הסביבה והגורל והאינדיאני . מצב זה השתנה בצורה קיצונית משהיתה ארצות הברית לחברה עירונית תעשייתית טכ נולוגית מובהקת . במציאות חדשה זאת , בסביבה שכולה עשויה בידי אדם , גדלה התלות האובייקטיבית של בני החברה במערכת החברתית הכלכלית והטכנולוגית במידה שלא היד , לה תקדים בניסיון האנושי . דפוסי הניידות , ההישגיות וההתחרות האישית התמסדו ונקבעו על ידי המבנה של החברה התעשייתית הטכנולוגית והביור 1 קראטיה המינ הלית שלה . הסביבה החדשה שברה את האופי השכנותי והמגעים האנושיים האינטימיים , שהיו קיימים בחברה האמריקנית האגרארית , ויצרה חברה אטומיסטית , המו נית , של משפחות גרעיניות קטנות ושל אנשים מבודדים שאי...  אל הספר
מוסד ביאליק