התפיסה ההיסטורית

כאשר אנו סוקרים בפרספקטיבה של שנות השישים של המאה העשרים את זרמי המחשבה האמריקנית על פלגיה ונושאיה מתבלטת לעינינו לא רק הה 1 מ 1 גניות היחסית אלא גם החדגוניות שבהם . נעדרות מן התמונה הלהיטות של החזון האוטופי המשיחי של השמאל האירופאי ושל התנועות הלאומיות למיניהן , וגם הנסיגה הרומאנטית השמרנית אל דמות אידיאלית של חברת ימי הביניים , המבקשת לחדש את האחדות הנוצרית האורגאנית המקודשת של דת וחברה , של עבודה וחיים , של חירות ושירות . ההשפעה העצומה של המחשבה ההיסטורית והתודעה ההיסטורית על כל האידיאולוגיות של אירופה , הלאומיות , הסוציאליזם והשמרנות , אין לה מקביל באר צות הברית . אמנם , לעומת הגישה האנטי היסטורית האופיינית למסורת ג'פרסון ולדימוקראטיה הראדיקאלית עדים אנו מתחילה למגמה לפרש את הריפובליקה והדימוקראטיה האמ ריקנית באור הצמיחה ההיסטורית של היישוב בעולם החדש ובאור המורשת ההיסטורית התרבותית של תושביה . על פי תפיסה זו נולדו החירות וגם השוויון מתוך מיזוג של דת רפובליקנית — הקאלוויביזם הפוריטאני—ומסורת המימשל העצמי והחוק האנגלי סאכסו י נית , שמקורה באנגליה וב'יערות גרמניה . ' הדימוקראטיה הא...  אל הספר
מוסד ביאליק