אחרי נצחון הצפון

נצחון הצפון על הדרום היה גם נצחון הדימוקראטיה הליבראלית בתודעה הלאומית של האומה האמריקנית . רעיון החברה החופשית במשמעותו האינדיבידואליסטית הפך ל'אני מאמין' של רוב הוגי הדעות במחציתה השנייה של המאה התשע עשרה ושל המעמדות השליטים בחברה האמריקנית בתחילת המאה העשרים . אולם השקפה זו לא היתה מסוגלת ליצור כלים לפתרון אותן הבעיות , שנוצרו עם גמר מלחמת האזרחים . כשלונה נתגלה כמעט מיד , כאשר הצפון המנצח אמנם שיחרר את הכושים מעבדות , ואף העניק להם שוויון זכויות אזרחיות ומדיניות , אולם לא ניסה להכשיר אותם לתנאי החירות על ידי שינוי מעמדם הכלכלי , ההשכלתי והתרבותי . מחוסרי קרקע ורכוש , מחוסרי נסיון חיים כבני חורין , מחוסרי השכלה והכשרה מקצועית , מוקפים שנאה של תושבי הדרום , מושפלים וללא הגנת ועזרה יעילה מטעם המימשל הפדראלי , נכנעו הכושים מחדש לסביבתם ולבעליהם הקודמים . גם הדרום הלבן לא נקלט מבחינה רוחנית ונפשית בקונסנסוס החדש , שנוצר ברי פובליקה על ידי הצפון . אף כי האידיאולוגיה הדרומית שלפני מלחמת האזרחים נתרוקנה ממשמעותה עם כשלון הפרישה ושיחרור העבדים , סירב הדרום לאמץ לו את התפיסה האוניברסאליסטי...  אל הספר
מוסד ביאליק