'החברה החופשית'

אתגר זה והביקורת החברתית שהדרום מתח על המשטר החברתי של הצפון אילץ את מנהיגי הצפון , סופריו והוגי הדעות שלו , לנסח מחדש את ההסכם האידיאולוגי שהדריך את הריפובליקה מתחילת ברייתה במושגים וערכים כלל אנושיים ובאידיאלים חברתיים העונים על טענות הדרום ומבהירים את הסכנות הכרוכות בהשתלטות הדרום על הריפובליקה . לאור הוויכוח על העבדות והמשבר ההולך ומחמיר ביחסים בין האזורים קיבלו תורת זכויות האדם של ג'פרסון ועקרונות המבוא להצהרת העצמאות משמעות חדשה , מוסרית , פילוסופית ומדינית כאחת , ונעשו ליסוד התודעה הלאומית והדימוק ראטית של הצפון . משמעותו ההיסטורית וסוד גדולתו של אברהם לינקולן היו בעיקר בכושרו לנסח מחדש , ולאור האתגר הדרומי , את משמעותה של הדימוקראטיה האמריקנית וקיומה של הריפובליקה הפדראלית במושגים כלל אנושיים ולאורם של אידיאלים מוסריים נצחיים . היתד . בכך התהפכות אידיאולוגית מוזרה , שהיה בה מן האירוניה ההיסטורית , שג'פרסון נהפך בשנים אלה לנביא הצפון , בעוד הדרום מתנער ממורשת אבותיו ומאמץ לו שמרנות פדראליסטית מסולפת , שכל עניינה להצדיק שיעבוד האדם בידי אדם . על התהפכות זו הצביע לינקולן במכתבו א...  אל הספר
מוסד ביאליק