ויכוח בוועידה החוקתית של ניו־יורק (1821)

צ'נסלור קנט : מדינה זו קיימת זה ארבעים וארבע שנה על פי חוקתנו הנוכחית מעשה ידי אותם חכמים ופאטריוטים דגולים , שבהם התגאתה המהפכה . היא הפליאה להגשים את כל התכליות הגדולות של מימשל אזרחי . במשך תקופה ארוכה זו זכינו במידה ניכרת לברכות החופש האזרחי והדתי . חיינו , זכויותינו וקניינינו מוגנים היו ... בתוך עשרים וחמש השנים האחרונות הגדלנו את מספרנו פי שלושה , גילינו כוחות עצומים , והתקדמנו במידה שלא נראתה כמוה בדרך העושר והגדולה ... אלה הם מקצת סירותיו של מימשלנו זה , ואף על פי כן דומה שאין דעתנו נוחה ממצבנו , ואנו עסוקים בניסיון הנועז והמסוכן לשנות ממטבע החוקה . כלום אין זה יאה ונבון — אני מדבר כדבר אל אנשים חכמים — כלום אין זה יאה ונאות , כי נעצור בדרכנו ונהפוך ונהרהר בעוצם החידוש שאנו אומרים לחדש כאן ? מורת רוח בתוך כל השגשוג הזה ובכל שפעת אמצעי הרווחה שבידינו יש בה משום כפיית טובה , וכאילו מבקשים אנו לקטרג על מידת טובה של ההשגחה . כלום אין אנו מסכנים את עצמנו בכך , שנקפח את הברכות שזכינו להן ... 7 הסינאט נבחר עד כה על ידי איכרי המדינה — על ידי בעלים חפשיים ועצמאיים של אחוזת אדמה בשווי 2...  אל הספר
מוסד ביאליק