הרכוש

בלקסטון 3 דן ב'זכויות בני אדם וזכויות נכסים , ' אבל זכויות האדם כוללות חיים , חירות ורכוש , לפי אופנת המחשבה הרווחת בארצות הברית . הזכות האחרונה היא הציר הראשי שבו תלוי אושרה של החברה . לפיכך חשוב עד מאוד שנברר אל נכון אם היא מובטחת מכוח אותו העיקרון בדומה לזכויותיו האחרות , ואם ביטחה זו , במידה שהיא דומה , צריכה להיות יעילה בדומה להן , — קודם שאנו ממשיכים , כפי שעלה בדעתנו , לבחון כמה מן הנוסחאות שבחוקותינו . הזכויות לחיים ולחירות ולרכוש משולבות זו בתוכה של זו עד כדי כך , שאין לקפח את האחת במצב מסוים של החברה בלי לקפח את כולן . או לפחות אין לפגוע באחת בלי לחבל באחרות . מהיותן מאוחדות ללא הפרד , עיקרון הנוגע לאחת מהן צריך שיקיף את כולן ! ובהסכימנו שהוא הערובה האיתנה היחידה לאחת אנו מודים בכך שהוא הערובה האיתנה היחידה לשאר . הריבונות שביד הממשלות , על כל צורותיהן , בכל מקום תבעה לעצמה והפעילה כוח שלטון שרירותי על החיים , החירות והרכוש . אם היא נחלת מונארכיה , אריסטוקראטיה , דימוקראטיה ואם תערובת של השלושה , אין היא מכירה בשום סייג ואינה נכנעת לשום הגבלות . שחרור הרכוש מן העריצות הבלתי מ...  אל הספר
מוסד ביאליק