הפירוש נתפרש והחוקות הוצדקו. עקרונות מהפכתנו

( קטע ) אלו הם המפתחות לבניין הפירוש והמנעולים לחירות . זו השאלה שיש לדון בה , א 0 המהפכה שלנו נועדה לכונן הן את חופש הדת הן את חופש הרכוש , או את הראשון בלבד . מוזר שדעת האדם רחבה ביחס לדת , ומחזיקה עדיין במושגים צרים ביחס לרכוש . דברים שאינם נראים לעין ואין להסבירם על פי מה שמודיעים לנו החושים הם חומר פחות יאות להפעלת התבונה מאלה שאפשר לחוקרם על פי הראיה , בתחומי ההבנה האנושית . כיוון שנראה היה כי קשה יותר להתגבר על הקשיים העומדים בפני תיקון המעוות של הקנאות הדתית , בעוד שתוצאותיה נפסדות יותר , נתרכזה שקידתם של הפילוסופים במאמץ לפדות את האנושות מרעה שמציקה ביותר ! והוסחה דעתם מרעה אחרת , שבתקופה זו היא מזדקרת ביותר . אבל לאחר שחילצו את החירות הדתית מתפוםת ידה של הקנאות , ראוי להם עתה להפנות דעתם לקנאות של הממון ולחלץ גם את החירות האזרחית מעריצותה . יש דמיון מדויק בין הכוח המוחלט שביד ממשלות להכריע בדת וברכוש של בני אדם , ולפיכך גם תוצאותיו יהיו בוודאי דומות . וכשם שחופש הדת הוא התגלית שרק על ידיה אפשר היה לכונן את החירות הדתית , כך חופש הרכוש בוודאי גם הוא האמצעי היחיד לכינון החירות...  אל הספר
מוסד ביאליק