ג'ון אדאמס

[ JOHN ADAMS . 1735 — 1826 ] במחשבתו המדינית של ג'ון אדאמס ניכרת ביתר בהירות המזיגה של תםיסת העולם הםוריטאנית ורעיונות ההשכלה של המאה השמונה עשרה , המאפיינת את ההשקפות של המנהיגות הפוליטית של ניי איננלנד . השקפה זו היתה ריםובליקנית בתחום המדיני ושמרנית בתחום-החברתי . היא ביקשה להגביל את זכויות האזרחות בסייגים המבטיחים יציבות המשטר , בטחץ הרכוש , ריסון ההמונים וחירות הפרט . שורשי גישה זאת נעוצים בהערכה הפסימית של טבע האדם המצויה בקאלוויניזם וברעיון הוכחת 'הבחירה' של אלה המבקשים להיות חברי הקהילה הנוצרית . במאבק נגד אנגליה הוכיחה המסורת הפוריטאנית את אוםיה הראציתאלי והפכה את ניו אינגלנד לראש חץ של המהפכה . עם התגברות לחץ ההמונים על המימשל במדינות של ארצות הברית פנתה מסורת זו לאפיקים של מחשבה שמרנית . פעילותו המדינית והספרותית של ג'ון אדאמס תרמה רבות לגיבושה של תפיסה זו , המוצאת את ביטויה בפדראליזם שקם בשנות התשעים של המאה הי"ח ובאסכולה הווינית של מחציתה הראשונה של המאה הי' ט . יליד העיירה כריינטרי , ( Braintree ) מאסאצ'וסטס , גדל ג'ון אדאמס באווירה של המימשל העצמי של קהיליות ניו אינגלנד ...  אל הספר
מוסד ביאליק