ג'ורג' וושינגטון ‭[1799—1732]‬ הנשיא הראשון של ארצות־הברית