‭?5‬כירה פומבית של עבדים כושיים במדינה דרומית ןפיתוח־עץ' 1851ן