אל בנימין אוסטין

[ מונטיצ'לו , 9 ביאנואר [ 1816 אדוני היקר ... דעותיך על המאורעות שהתרחשו בצרפת נכונות בכול , באשר להתפתחות המאורעות עד עתה ? ואולם הם טרם הגיעו עד תכליתם . עדיין פער מבעית בין ההווה ובין העתיד לשמש פרק אחרון בקורות אלה ו וחוששני שימלא תועבות שתהיינה איומות כאלה שכבר המיטו עליהן קלון . אומה זו ז > צילת נפש היא ביותר" . 1 בנימין אוסטין , מנהיג של הסיעה הריפובליקנית בבוסטון . . 2 הכוונה להחזרת בית בורבון בצרפת אחר קרב ווטרלו והתחלת הטירור נגד מתנגדי המשטר החדש . רבת א 1 נים ותבונה וכושר החלמה מטבע ברייתה , שתהא נשארת בלחצה הנוכחי . שמשון ישוב ויקום בכל כוחו כבימי קדט , וכאז ינתק את היתרים והעבותים והמסכות של הפלשתים . ואולם מה יהיו מראות ההרס והאימה , ועד מה יתפשטו בין אחים מבית אחד , דבר זה , מהעדר ידיעתנו בקטטות ובטינות הפנימיות של הארץ , הוא מעבר לתפיסתנו . אולם הוא יסתיים במימשל ייצוגי , במימשל שרצון העם יהיה בו יסוד פועל . יסוד נכבד זה הכה שורשים בתודעת אירופה , ויגדל וילד ! מושלים עריצים שבה , החשים בכד' כבר מציעים שינויים במימשלם , מרצונם כביכול . אילו במקום בגידתו של בונאפארטה במו...  אל הספר
מוסד ביאליק