אל ג'יימס מדיסון

[ םאריס , 6 בספטמבר [ 1789 אדוני היקר , ... — השאלה אם זכאי דור לחייב דור אחה דומה לא נתעוררה מעולם לא מעבר מזה של האוקיינוס ולא מעברנו שלנו . אולם זו שאלה נכבדה עד כדי כך שלא לבד ראויה היא שנבוא בה לכלל הכרעה , אלא גם שנבצר לה מקום בין עיקרי היסוד של כל מימשל . הלך המחשבה ביסודותיה הפשוטים של החברה , שאנו שקועים בו כאן , העלה שאלה זו על דעתי , וסבורני שנקל מאוד להוכיח כי אין להעביר שום הת חייבות מעין זו . יוצא אני מתוך הנחה זו , שמשערני כי היא מוכחת מתוכה , ש ' ה א ר ץ ניתנה לחיים לאכול פירותיה' ; שהמתים אין להם לא שליטה ולא זכות בה . נחלת כל יחיד פוסקת מלהיות שלו משפוסק הוא מלהיות , והיא חוזרת לרשות הרבים . אם החברה לא התקינה כללים בדבר הנחלת אדמותיה ליחידים , כל הקודם יזכה בה . הללו יהיו , בדרך כלל , אשתו וילדיו של הנפטר . אם התקינה החברה כללי הנחלה , כללים אלו אפשר שיעבירוה לאשה ולילדים , או לאחד מהם , או למי שציווה לו הנפטר . אף ייתכן שיתנוה לבעל חובו . ברם , הבן , הנמנה בצוואה או בעל החוב יורדים לנחלה לא מכוח זכות טבעית כלשהי , אלא מכוח חוק החברה שהם נמנים בה וכפופים לה . כי אי...  אל הספר
מוסד ביאליק