אל ג'יימס מדיסון

[ מכתב : סאריס , 30 ביאנואר ' [ 1787 אדוני היקר , — מכתבי האחרון אליך היה מיום 16 בדצמבר , ומאז קיבלתי את מכתביך מיום 25 בנובמבר ומיום 4 בדצמבר שסיפקו לי , כדרכם תמיד , סקר על עניינים ציבוריים , פרטיים וכלכליים . קצרה רוחי לשמוע דעתך על המהומות האחרונות במדינות המזרח ? לפי שראיתי עד עתה , דומה שאין נשקפות מהן תוצאות רציניות . . 6 ראה הערה 6 למיסמך הקודם . . 1 בין השנים 1789—1785 שימש ג'פרסון ציר ארצות הברית בצרפת . שהותו הממושכת ביבשת אירופה והכרתו מקרוב את הוזברה של המשטר הישן עיצבו במידה רבה את דעותיו הריפובליקניות ואת תודעתו על ייחודה וייעודה של ארצות הברית . . 2 הכוונה למרד שייז , ( Shays ) התקוממותם של איכרי מאסאצ'וסטס המערבית , שסבלו הן מ » ומ 6 מסים ונטל כבד של חובות והן מחוסר ייצוג והשפעה פוליטית במוסדות ממשלתיים . המדינות ההן סבלו מסתימת צינורות מסחוץ , שטרם מצא לו עדיין מוצא אחר . דבר זה גורם מסתמא מחסור בכסף ומטיל אי מנוחה בבני אדם . חוסר מנוחה זה הוליד מעשים שאין להם צידוק לחלוטין ;< אולם אני מקווה שלא יגררו שום חומרות מצד ממשלותיהם . הכרתם של המחזיקים בשלטון , כי ניהלו את ...  אל הספר
מוסד ביאליק