דבר־הנשיא השנתי בשנה השמינית לכהונתו

נ 8 ] בנובמבר [ 1808 אל הסינאט ובית הנציגים של ארצות הברית : מקור של נחת רוח מרובה היה הדבר משמש לי , חברי האזרחים , אילו איפשרו לי הידיעות האחרונות המגיעות מאירופה לבשרכם , שהאומות הלוחמות , שזלזולן בזכויות . 1 הודעתו השנתית השמינית של הנשיא ג'פרסון בנובמבר 1808 נסבה בעיקרה טל היחסים המידרדרים בין ארצות הברית לאנגליה וצרפת , והצעדים שננקטו או יינקטו כדי לשמור על הנייטראליות של ארצות הברית טכויותיה על פני הימים . בניסיון זה , להמשיך במדיניות הנייטראליות ולשמור על זכויות המסחר האמריקני נימים , נתקל ג'פרסון בקשיים הולכים וגדלים . נוכח ריבוי העריקים מן הצי האנגלי נקטה בריטניה במדיניות ברוטאלית של חיפוש באניות ארצות הברית וגיוס בכפייה של מלחיה , ולשם כך אף חדרה למימיה הטריטוריאליים של ארצות הבריח . ביולי 1805 החלה להחרים מטענים באניות אמריקניות שמוצאן מארצות האויב , ? a כי הובאו לראשונה לנמלי ארצות הברית . במאי 1806 הכריזה אנגליה בלוקאדה על כל חופיה הצפוניים סל אירופה , ונפוליאון השיב בהכרזת בלוקאדה על איי בריטניה בנובמבר אותה שנה . המהלומה הכבדה ביותר באה עם תקנות מועצת הכתר הבריטי ביאנוא...  אל הספר
מוסד ביאליק