נאום־ההשבעה השני

4 ] במארס ' [ 1805 בעוברי , חברי האזרחים , לאותה הכשרה הנדרשת בחוקה , לפני כניסתי למשימה שחזרה והוטלה עלי , מחובתי להביע את הרגש העמוק שאני רוחש בלבי נוכח הוכחת אמון חדשה זו מצד אזרחי החברים בכללם , ואת רוח המסירות שהיא מעוררת בי לנהוג באופן שימלא על הצד היותר טוב את ייחוליהם הצודקים . בכניסתי למשמרת כהונתי זו בנסיבה קודמת , 2 הצהרתי את העקרונות שאני מאמין כי על פיהם חייב אני לנהל את ענייני הקהילייה שלנו . לבי אומר לי כי פעלתי , בכל נסיבה , בהתאם להצהרה ההיא , כפי הוראתה הברורה , וכפי הבנתו של כל בעל שכל ישר . במשא ומתן בענייני חוץ שלכם השתדלנו לטפח קשרי ידידות עם כל האומות , ובייחוד עם אלה שיחסים נכבדים ביותר בינינו ובינן . נהגנו בהן בצדק בכל הנסיבות , היטבנו עמהן במקום שהתיר החוק להיטיב , וטיפחנו אינטרסים ויחסים הדדיים בתנאי הוגן ושוויון . איתנה אמונתנו , ואנו פועלים לפי אמונה זו , שהאינטרסים שלנו ביחס לאומות כביחס ליחידים , לכשנעמיק לחשבם נמצאם לעולם קשורים ללא היפרד בחובותינו המוסריות ; וההיסטוריה מעידה , שאומה שוחרת צדק נאמנה על דברתה , בעוד שנזקקים לצבאות ולמלחמות לריסונם של אחרי...  אל הספר
מוסד ביאליק