נאום־ההשבעה הראשון

4 ] במארס [ 1801 ידידי וחברי האזרחים ! באשר נקראתי לקבל עלי את חובות הכהונה המבצעת הראשונה במעלה בארצנו , הריני משתמש בנסיבת נוכחותו של אותו חלק מחברי האזרחים , שנתאסף כאן , להביע . 3 הפילוסופיה האגרארית של ג'פרסון , גפי שהיא באה טל ביטוייה בשורות אלה , יונקת מן המסורת הקלאסית הריפיבליקנית אשר ראתה את קיומה של הריפובליקה תלויה במערכת מידות והתנהגות של 'בני חורין' וראתה באיכרות החופשית את הבסיס לקיום מידות אלה . . 1 נאום ההשבעה , , inaugural Address הראשון של ג'פרסון , ביוט 4 נמארס . 1801 זה נאומו של הנשיא מיד אחר השב » תו לכהונת הנשיאות , שבו הוא מבריז על העקרונות הכלליים שידריבוהו בתקופת כהונתו . מסע הבחירות לנשיאותו ב 1800 ובחירתו של תומאס ג'פרסון כנשיא ארצות הברית היו השיא במאבק הפוליטי בין הפדראליסטים לריפובליקנימ , מאבק שהיה מלווה גילויי מרירות וקיצוניות ללא תקדים , שנראו תודתי והכרת טובה שלי על ד , חםד שהואילו לנטות לי , להצהיר הכרתי הכנה , שהתפ קיד הוא למעלה מכשרונותי , ושאני קרב אליו באותם רחשי דאגה ומורא שמעוררות בי , כראוי להן באמת , גדולת המשימה וחולשת כוחותי . אומה עולה ,...  אל הספר
מוסד ביאליק