רשימות על וירג'יניה: שאלה י"ט

... כלל קבעו דוכמי הכלכלה של אירופה , כי כל מדינה צריכה להשתדל לייצר לעצמה ; וכלל זה , בדומה לכמה אחרים , אנו מעבירים לאמריקה , מבלי ליתן דעתנו על ההבדל במסיבות העשוי לעתים תכופות להביא לידי הבדל בתוצאות . הקרקעות באירופה נעבדות , או שהן נעולות בפני העובד . לפיכך יש להיזקק לתעשייה מאונס ולא מרצון , לכלכל את עודף אוכלוסיה . אך בידינו מרחבי אדמה הקוראים למשלח ידו של האיכר . האם מוטב שכל אזרחינו יועסקו בטיובה , או שמחציתם יורחקו ממנו על . 1 'רשימות על וירג'יניה' , nt 1 BB . Notes on the state of Virginia ( 1785—1781 ) שהוא היחיד שנכתב בידי ג'פרסון , חובר עקב פנייתו של מזכיר הצירות הצרפתית בפילאדלפיה , מ . דה מארביא ( M . do Marbois ) אל ג'פרסון , שביקש ממנו אינפורמאציה על מדינת וירג'יניה . תשובותיו של ג'פרסון ל23- השאלות שנוסחו על ידי מארבוא הן הגרעין של הספר , שהורחב עד אשר הפך לתיאור ממצה של חבלהארץ וירג'יניה על כל נתוניה הטבעיים וההיסטוריים . ה'רשימות' הוצאו לאור לראשונה בפאריז ב 1785 בעילום שם ובמתן תאריך מדומה של שנת , 1782 הואיל וג'פרסון חשש שביקורתו החריפה על המוסדות המדיניים והע...  אל הספר
מוסד ביאליק