תומאס ג'פרסון

[ THOMAS JEFFERSON , 1743 — 1826 ] מאז ה'סקירה על זכויות אמריקה הבריטית / חיבורו הראשון של נ'פרסון שנודע ברבים עד למכתבו אל רוג'ר צ . ' וייטמן , שנכתב כעשרה ימים לפני מותו , עברו חמישים ושתיים שנה . במשך תקופה ארוכה זו הספיק ג'פרסון לטבוע את חותמו על גורלה ורוחה של האומה האמריקנית אולי במידה מכרעת יותר מכל איש אחר , וזו על אף העובדה שאותה תקופה , תקופת השנים הםורמאטיביותשל הריפובליקה , היתה עשירה באישים בלתי-רגילים בעלי שיעור קומה היסטורית כגון ואשינגטון , ג'ון אדאמס , אלכסנדר האמילטון וחברי הוועידה החוקתית . ואולם תומאס ג'םרסון , כהוגה דעות , מדינאי וראש מפלגה , הוא שהנהיג בראש וראשונה את ארצות הברית אל דרך הדימוקראטיה המייחדת אותה , ניסח את העיקרים המנחים אותה , אירגן את העוצמה הפוליטית להגשמתה וביטא בצורה למופת את חזונה . מכל מדינאיה הגדולים של ארצות הברית היה נ'סרסון בעל כשרון והשכלה פילוסופיים בולטים כיותר , ומכל ה'אידיאולוגים' וה'םילוסופים' של תקופת ההשכלה היה ג'פרסון המעשי ביותר והפקוח ביותר לניסיון ההיסטורי ולצורכי השעה . פעולתו המדינית נשארה נאמנה להשקפותיו ולאמונתו שעוצבו בחז...  אל הספר
מוסד ביאליק