תומאס פיין: זכויות האדם [חלק ב] מבוא

דבר שאמר ארכימדס על הכוחות המיכאניים אפשר לאומרם על התבונה והחירות . ' אילו היה לנו / אמר , 'מקום לעמוד עליו , היינו יכולים להרים את העולם / המהפכה של אמריקה הדגימה במדיניות מה שהיה בגדר תיא 1 ריה בלבד במכאניקה . כה עמוקים היו שורשיהם של כל משטרי העולם הישן , והעריצות וההרגל העתיק השתלטו על הנפש בעוצמה כה רבה , שאי אפשר היה לעשות שום התחלה באסיה , באפריקה , או באירופה לתיקון מצבו המדיני של האדם . החירות נרדפה על פני כל כדור הארץ , התבונה נחשבה מרידה ו והשעבוד לפחד עשה את האדם ירא לחשוב . אד זה טבעה הכול מכריע של האמת שאיל היא שואלת , שאין היא מבקשת אלא החופש להתגלות . אין השמש זקוקה לשלט שיבדיל אותה מן החושך ; ואך הופיעו המימשלים האמריקניים לעיני העולם , והעריצות נזדעזעה תחתיה והאדם התחיל ליתן דעתו על תקנתו . עצמאות אמריקה , כשהיא נראית רק מבחינת פירוד מאנגליה , אינה אלא עניין בעל ערך מועט , אילולא נצטרפה לה מהפכה בעיקרים ובדרך הפעולה של מימשלים . היא התקוממה לא למען עצמה בלבד , אלא למען העולם , ונשאה עיניה אל מעבר לתועלות שיכולה היא להפיק לעצמה . אף ההסיאני , אם כי נ ^ כר להילחם נגדה ...  אל הספר
מוסד ביאליק