תומאס פיין: זכויות האדם

nDO STDVI-The Rights of Man - 'cnxn rrror , " B oxmnV 10 בשני חלקים . החל ק הראשון , הודפס בלונדון והוצא לאור על ידי ועדה , שבה נמנו בין השאר ויליאם גודווץ , תומאס הולקרופטוראדיקאלים אחרים , במארס . 1791 בכרך זה ביקש תומאס פיין לסתור את טענותיו של אדמונד ברק , אשר בספרו המהולל , France Reflection on the Revolution in יצא בהתקפה כוללת על עקרונות המהפכה הצרפתית ובהגנה על המשטר הקיים באנגליה ובצרפת . תשובתו של פיין עוררה הד עצום בארצות הברית , באנגליה ובצרפת וסייעה להתגבשות הזרם הראדיקאלי באנגליה , שהתבטא בין השאר ב'חברה לאינפורמאציה חוקתית / בכרך השני , שהופיע בפברואר , 1792 עכר פיין מן האפולוגיה למהפכה הצרפתית להסבר ותיאור של שיטת הדימוקראטיה הייצוגית והעקרונות שעליהם היא מושתתת . אפשר שהיתה זאת המסה השיטתית הראשונה על הדימוקראטיה הייצוגית בעת החדשה , וכזאת נתקבלה על ידי אויביה ועל-ידי מצדדיה כאחד . אולם מגמתו של ת . פיין לא היתה תיאורטית בלבד . כמו בקונטרסו 'קומונסנס' ביקש גם ב'זכויות האדם' לחזק את היסודות הריסובליקניים בצרפת ולהביא לשינוי מהפכני במשטר המדיני של אנגליה . מבחינה זאת דומ...  אל הספר
מוסד ביאליק