תומאס פיין ‭[1809—17371‬ חולה הדימוקראטיה באמריקה ובאירופה