בית־הממשלה הישן ‭']‬היכל העצמאות‭['‬ בפילאדלפיה. נבנה בשנת ‭,1735‬ ובו נחתמה הצהרת העצמאות