נאומו של ובסטר

7 ] במארס [ 1850 אדוני היושב ראש , רציתי לדבר היום לא כאיש מאסאצ'וסטס ולא כאיש הצפון , אלא כאמריקני וחבר הסינאט של ארצות הברית . זכות היא לנו שקיים סינאט של ארצות . 21 ראה החוקה , סימן ד , סעיף . 22 . 2 בסיכום דבריו מציע קאלהון 'שוויון' על בסיס הכרת הזכויות השוות של שני החבלים בטריטוריה , כלומר זכותו של הדרום לקיים בכל שטת ושטח של ארצות הברית את העבדות , איסור גמור של תעמולה עויינת לעבדות , ותיקון של החוקה שמכוון היה כנראה להכיר בשני נקיאים המייצגים את שני האזוריט הגדולים , בעלי זבות ויטו אהדדי . הברית , מוסד שטרם נסתלק ממידת הגינות שבו , שטרם נתקפח מתחושה צודקת ברום מעלתו ואחריותו , ומוסד שהארץ נושאת אליו עיניה מתוך אמון לעצה של חכמה ותושיה , של מתינות ואהבת המולדת . אין להכחיש שאנו חיים בתוך זעזועים חזקים ומוקפים סכנות ממשיות מאוד למוסדותנו ולמימשלנו . הרוחות הכלואות שולחו פרע . המזרח , הצפון והדרום הסוער חברו יחד לחולל מהומה בכל הים , להטיל נחשוליו עד לב השמים , ולחשוף נבכי מצילומיו . איני מתאמר , אדוני היושב ראש , שאני אוחז או ראוי לאחוז בהגה בקרב זה עם איתני המדיניות : אך חובה הי...  אל הספר
מוסד ביאליק