נאומו של קאלהין

W במארס [ 1850 מראשית האמנתי , רבותי הסינאטורים , כי סערת הרוחות בעניין העבדות , אם לא תיעצר בעתה על ידי אמצעי יעיל כלשהו , עתידה להסתיים בפירוד . כיוון שהחזקתי בדעה זו השתדלתי , בכל הזדמנות נאותה , לעורר דעתן של שתי המפלגות הגדולות המפלגות את הארץ , * לנקוט אמצעי מעין זה כדי למנוע שואה גדולה כל כך , ולא עלתה בידי הניחו לה לסערת רוחות זו להוסיף להתחולל , כמעט ללא ניסיון להתייצב בפניה , עד שהגיעה לתקופה שאי אפשר עוד להסתיר או להכחיש שהברית נתונה בסכנה . כך כפיתם על עצמכם את הגדולה והחמורה בשאלות העלולות לבוא לפניכם לשיקול דעתכם : כיצד נשמור ונקיים את הברית 1 כדי ליתן תשובה מניחה את הדעת לשאלה כבירה זו , מן ההכרח שהמשיב יהא בעל ידיעה מדויקת ויסודית בטיבה ובאופיה של הסיבה המסכנת את הברית . בלא ידיעה זו אי אפשר לחוות דעה , בוודאות כלשהי , בדבר האמצעים הדרושים להצלתה ממש * כשם שאי אפשר לו לרופא לחוות דעה , בוודאות , בדבר תרופה להצלת שכיב מרע , בלא ידיעה כזו בטיבה ובאופיה של סיבת המחלה . מכאן שהשאלה הראשונה העומדת לעיון , בחקירה שאני מציע לעורכה לשם קניית ידיעה זו , היא : מה הוא המסכן את הבר...  אל הספר
מוסד ביאליק