הכרזת ג'קסון אל אנשי דרום־קארוליינה, 1832

.. ^ והואיל . והתקנה האמורה מורה לאנשי דרום קארוליינה דרך התנהגות , שיש בה משום הפרדה מכוונת של חובתם כאזרחי ארצות הברית , בניגוד לחוקי ארצם , בסתירה לחוקתם , ומטרתה הריסת הברית — כדי לשמור על הקשר הזה של קיומנו המדיני מהרס , כדי לקיים בשלמותו מעמד זה של כבוד ושגשוג לאומה , וכדי להצדיק את האמון שנתנו בי חברי האזרחים , אני אנדרו ג'קסון , נשיא ארצות הברית , ראיתי לנאות למסור מודעה זו , כדי להציע בה את השקפותי על החוקה ועל החוקים שיש להם זיקה לתקנות שנתקבלו על ידי אסיפת האזרחים - של דרום קארוליינה ולנימוקים שהעלו לחיזוקן , להודיע את הדרך שחובתי תדרוש ממני לילך בה , ולפנות אל תבונתם ואהבת המולדת של האנשים , להזהיר אותם על התוצאות שישתלשלו בהכרח מקיום צווי האסיפה .,. . 1 בתחילת דבריו ג'קסון מביא את עיקרי החלטות הוועידה המדינתית של דרום קארוליינה בדבר ביטול תוקף חוקי המכס בתחום מדינה זאת וחובת שלטונות מדינה זאת ושופטיה למנוע בכל האמצעים ביצוע חוקים אלה , והאיסור לפנות לבית המשפט העליון . . 2 אסיפת האזרחים קל דרום קארוליינה . Convention of the people — החלטת הביטול נתקבלה בוועידה מיוחדת , שהת...  אל הספר
מוסד ביאליק