תשובתו של ובסטר לפיין [הנאום השני בקשר להחלטת פוט, יאנואר 1830]

ג ... עלי לבקש עתה רשות לשאול , אדוני : מה מקור זכותן המשוערת הזאת של המדינות ן היכן מצאו את הסמכות להפריע בחוקי הברית ן אדוני , הדעה שמחזיק בה האדון הנכבד היא מושג המיוסד , לפי ראות עיני , באי הבנה גמורה של מקור המימשל הזה והיסוד שעליו הוא עומד . דעתי שהוא מימשל עממי , שהוקם בידי העם ! נושאי המימשל הזה אחראים בפני העם , והמימשל עצמו נתון לתיקון ולשינוי , כאשר יבחר העם לתקנו ולשנותו . הוא עממי ונאצל מתוך העם ממש כמימשלי המדינות . הוא נוצר למטרה אחת t מימשלי המדינות למטרה אחרת . לו סמכויות משלו , ולהם סמכויות שלהם . אין כוח בידם לעצור בהפעלת חוק הקונגרס , כשם שאין כוח ביד הקונגרס לעצור הפעלת חוקיהן . אנו נמצאים כאן על מנת לקיים בפועל חוקה שנאצלה במישרים מן העם , והוא שהפקידה בידינו לקיימה בפועל . אין היא מעשי ידי מימשלי המדינות . אין ערך לטענה שדרושות עשיות מסוימות מצד בתי המחוקקים במדינות כדי להושיבני במקומותינו במוסד זה . זו לא אחת מסמכויות מדינה ראשו ניות שלהן , חלק בריבונות המדינה . זהו תפקיד שהטיל העם , באמצעות זאת החוקה , על בתי המחוקקים של המדינות t ויכול היה למסור ביצועו למקום ...  אל הספר
מוסד ביאליק