גיבונס נגד אוגדן

[ 1824 ] משםט זה מגלה אספקט אחר של התפתחות המשפט החוקתי בימיג'וןמארשאל . אם במשפט ' מדבורי נגד מדיסון' מארשאל טען לזכות הבדיקה והשלילה של בית המשםט העליון ביחס לחקיקת הקונגרס ולמעמדה המיוחד של הרשות השיפוטית הפדראלית כמפרש מוסמך של החוקה , הרי בנידון זה , כמו גם במשפטים אחרים , קבע מארשאל את עליונותו של המימשל הפדראלי על המימשל המדינתי בתחומים שקבעה החוקה . הבעיה ב'גיבונס נגד אוגדן' נתקשרה בפירוש שנתפרש סעיף , 8 סימן א של החוקה , הקובע סמכות הקונגרס להסדיר את הסחר בין המדינות . ( interstate commerce ) הבעיה התעודה על שום טענתה של מדינת ניו יורק , כי הפעלתה של אניית הקיטור בין ניו ג'רסי לניו יורק טעונה קבלת זיכיון מטעם מדינת ניו יורק , באשר מדינה זאת נתנה זיכיון מעין זה לאוגדן . גיבונס הגיש עירעור בפני בית המשםט העליון , בהסתמכו על התקנה של 'הסדר סחר ביךמדינתי' של החוקה . קביעתו של ג'ון מארשאל , כי תקנה זאת מעניקה סמכות ריבונית של הסדר הסחר הבינ מדינתי ל ק ונגרס ומונעת סמכות כלשהי מן המדינות בתחום זה , היתה בעלת חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה . היא קבעה ריבונותו של הקונגרס וסמכות פעולתו ב...  אל הספר
מוסד ביאליק