ג'ון מארשאל

מארשאל , ס . ג . ' י ... השאלה אם החלטת בית המחוקקיםהסותרת את החוקה ייתכן שתהיה לחוק הארץ , היא שאלה שעניין עמוק בה לארצות הברית , אך למזלנו סיבוכה פחות מעניינה . דומה , אין לנו אלא להזכיר עקרונות מסוימים , המוחזקים בידינו כקבועים ועומדים משכבר הימים , כדי להכריע בה . הבסיס שעליו הוקם כל המבנה האמריקני הוא הכלל , שזכות ראשונות של העם היא לקבוע למימשלו העתיד עקרונות שיש בהם לדעתו כדי להרבות ביותר את אושרו . השימוש למעשה בזכות ראשונית זו הוא מאמץ גדול מאוד , ואין אנו יכולים , אף אין אנו רשאים , לחזור עליו לעתים תכופות . לפיכך מוחזקים העקרונות שנקבעו כך ביסודיים . והואיל והסמכות , שבה מקורם , היא עליונה ויכולה לפעול לעתים נדירות , הם נועדו להתמיד . . 1 בתחילת הדיון בודק מארשאל את השאלה , באיזו מידה היה מרבורי זכאי לקבל את כתב מינויו כשופט שלום , שאותו דרש ממזכיר המדינה מדיסון והלה סירב לתחו לו . מסקנתו של מארשאל היא , כי אכן היה זכאי לייפוי כוח זה , וכי זכות זאת נפגמה על-ידי מדיסון , ובי אין בסמכותה של הרשות המבצעת לבטל או למנוע מינוי , שנקבע על-פי החוק לחמש שנים , לאחר שזה נעשה ונחתם כ...  אל הספר
מוסד ביאליק