מרבורי נגד מדיסון

[ 1803 ] משמעותו של ססק הדין בעניין ימר 3 ורי נגד מדיסון' rinn ( Marbury v . Madison ) מתחום תולדות המשפט האמריקני . הכרעת בית המשפט העליון , בראשותו של ג'ון מאר" שאל , הפכה את הרשות השיפוטית הפדראלית לכוח מדיני והיסטורי רב-עוצמה ושווה" חשיבות לרשות המחוקקת והמבצעת . היא קבעה למעשה את תפקידו המיוחד של ביתהמשפט העליון במערכת הכוחות המדיניים של האומה האמריקנית . מתחילה היה ברור כי משפט זה מתקשר למאבק הפוליטי בין הפדראליסטים והריפובליקנים , שנתגלגל גלגול חדש עם בחירתו של ג'פרסון לנשיאה של ארצות הברית ב 1801 ועם נצחונה של מפלגתו בבחירות לנשיאות בשלהי שנת . 1800 לדעת ג'םרסון , 'נסוגו הםדרא ליסטים , שנוצחו בבחירות , אל הרשות השיפוטית , ובחסות מתרס זה הם זוממים להרוס את עמדות ההגנה של הריפובליקנים . ' דעה זאת היה לה על מה שתסמוך . מתחילה ראו 'אבות החוקה' ברשות השיפוטית כוח המרסן את רצון העם והשוקד על שמירת הסדר הקיים . תפקידו לדין 'בכל ענייני משפט ויושר , המתגלעים מכוח החוקה הזאת' ( ראה החוקה , סימן ג , סעיף ( 2 יעד אותו מראש להגן על המסגרת הפדראלית מפני גורמים אחרים , והפך אותו לפרשן המוסמ...  אל הספר
מוסד ביאליק