מתוך 'דין־וחשבון על התעשיות'

מזכיר האוצר , על פי צו בית הנציגים מיום 15 ביאנואר ' 1790 הקדים ככל שנת אפשר לו מצד שאר משימותיו ליתן דעתו על עניין התעשיות , ובפרט על אמצעי קידומן של אלה שעשויות לפרוק את ארצות הברית מתלותה באומות זרות באספקה של צורכי צבא ושאר מצרכים חיוניים ! ועל יסוד זה הוא מתכבד להציע את הדין והחשבון הבא : התועלת שבעידוד התעשיות בארצות הברית , שעד לפני זמן לא לב נחשבה כמפוקפקת מאוד , נראית כיום כדבר המקובל כמעט על דעת הכול הבלבולים שבלמו את התקדמותו של סחר החוץ שלנו העלו על הלב מחשבות רציניות על הצורך בהרחבת הספירה של סחר פנים שלנו . התקנות המגבילות , המצמצמות , בשוקי חוץ לארץ , את המוצא לעודף הגדל והולך של התוצרת החקלאית שלנו , משמשות להוליד שאיפה רצינית להביא בארץ פנימה לידי ביקוש רחב יותר לעודף זה , וההצלחה הגמורה שהיתה שכרם של מפעלי תעשייה בכמה ענפים רבי ערך , בצירופה לסימנים מבטיחים המופיעים בנסיונות פחות בשלים בענפים אחרים , מצדיקים את התקווה שהמעצורים לגידולו של סוג זה של תעשייה מרתיעים פחות משחששנו , וכי לא קשה למצוא , בהמשך הרחבתה , פיצוי מלא לחסרונות חיצוניים כלשהם , שאנו עשויים להית ק...  אל הספר
מוסד ביאליק