הפדראליסט, מס' 37 מאת ג'יימס מדיסון

אל אנשי מדינת ניו יורק : בסוקרנו את הפגימות שבקונפדראציה הקיימת ובהראותנו שאין לתקנן על ידי מימשל פחות עוצמה מזה המוצע לפני הציבור , כמה מחשובי העקרונות של זה שימשו כמובן נושא לעיון . אך כיוון שסוף מטרתם של מאמרים אלה היא לקבוע בבירור את כל מעלותיה של החוקה הזאת והתועלת שבקבלתה , לא תהא תכניתנו שלמה אם לא נסקור סקירה בוחנת ויסודית יותר את פעולת הוועידה אם לא נבחן אותה מכל צדדיה , נערוך אותה בכל חלקיה , ונחשב את סיכויי תוצאותיה כדי למלא משימה זו , שנשארה לנו , מתוך התרשמות העשויה להביאנו לכלל מסקנה צודקת והוגנת , עלינו להזקיק עצמנו כאן לכמה הרהורים שמידת הכנות מעלה אותם בלבנו תחילה ... החידוש שבמעשה מזדקר לפנינו מיד . ראינו בשורת המאמרים האלה שהקונפדראציה הקיימת מבוססת על עקרונות שבטעות יסודם > שלפיכך חייבים אנחנו לשנות מסד ראשון זה , ועמו את בנייךהעלייה שעל גבו . הראינו שהקונפדראציות האחרות שאפשר היה ללמוד מהן כתקדימים נשתתו על ידי אותם עקרונות מוטעים , ואין בהן אפוא כדי לספק לנו אלא מעין האור של מגדלור , המזהיר מפני מסלול שיש להתרחק ממנו , בלי להצביע על המסלול שיש ללכת בו . כל אשר יכל...  אל הספר
מוסד ביאליק