הפדראליטט, מס' 15 מאת אלכסנדר האמילטון

... לפי התכנית שקבעתי לדיון בעניין זה , הסעיף העומד עתה להיבחן הוא 'קוצר ידה של קונפדראציה זו לשמירת הברית . ' אפשר ישאל השואל , מה צורך בטענות או בראיות להסברת מצב שאין איש מערער עליו או מפקפק בו , שכל הבריות מכל הסוגים מסכימים עליו בדעתם ובלבם , ובעצם מודים בו מתנגדיה כשוחריה של החוקה החדשה . ואמנם יש להודות שאף על פי שהם נבדלים מבחינות אחרות , דומה שבדרך כלל הם תמימי הרגשה בדבר זה , לפחות , שישנם ליקויים ניכרים במשטרנו הלאומי , ושמן ההכרח לעשות מעשה כדי לחלצנו מההפקרות המתרגשת לבוא עלינו . העובדות המחזקות דעה זו שוב אינן בגדר דבר השנוי במחלוקת . הן תקפו על הרגשתו של העם בכללו ... אכן , אפשר וראוי לנו לומר , שהגענו כמעט לשפל המדרגה של התבזות לאומית . אין כמעט דבר העלול לפגוע בגאוותה או להשפיל את רוחה של אומר . עצמאית שלא נתנסינו בו . היש הבטחות שלמילואן נתחייבנו בכל קשרי אמנה המכובדים על הבריות ? הלא הן נתונות להפרה מתמידה ללא בושה . האם חבים אנו חובות לזרים 2 ולאזרחינו שלנו , שנטלנו על עצמנו בשעת סכנה קרובה לשמירת קיומנו המדיני ? הללו עומדים בעינם ללא התקנה נאותה או מניחה את הדעת ל...  אל הספר
מוסד ביאליק