הפדראליסט, מס' 14 מאת ג'יימס מדיסון

לאנשי מדינת ניו יורק : ראינו את הצורך בברית כמעוז נגד סכנה מן החוץ , כמשמר השלום בינינו לבין עצמנו , כמגן מסחרנו ושאר עניינינו המשותפים , כתחליף יחיד לאותם מערכים צבאיים שחתרו תחת החירויות של העולם הישן " וכםם שכנגד הנאות למחלות הפילוג שהוכחו הרסניות למימשלים עממיים אחרים , ואשר סימנים מבעיתים שלהן נראו בתוכנו . לא נשאר לנו בשלב זה של עיוננו אלא להיזקק לטענה שנגד שאפשר להסיק מעובדת המרחב הגדול של הארץ הנכללת בברית . הערות מספר על . 1 במאמרים 8 , 7 תיאר האמילטון את הסכנות הנובעות מהתפוררות הברית ומן המתח הגובר בין המדינות , שיעלה משטרים צבאיים בכל מדינה ומדינה כמו באירופה של ימיו וביוון העתיקה . הנושא הזה ראויות להישמע , בייחוד כשאנו רואים שמתנגדי החוקה החדשה נעזרים במשפט הקדום הרווח בעניין שטח הארץ הנוח למעשה למימשל ריפיבליקני , על מנת למלא , בקשיים דמיוניים , את החסר להם בטענות של ממש , שהם מתאמצים לשווא למוצאן . הטעות שבהגבלת המימשל הריפובליקני לאזור צר נפרשה והופרכה במאמרים הקודמים . כאן אין אני אלא מעיר שכנראה טעות זו עלייתה ותפוצתה נגרמו בעיקר על-ידי שמבלבלים ריפובליקה בדימוקראטיה...  אל הספר
מוסד ביאליק