הפדראליסט מס' 10 מאת ג'יימס מדיסון

[ 1787 ] מבין היתרונות הרבים , המובטחים בברית מדינות שנתכוננה כהלכה , אין אף אחד הראוי לפיתוח מדוקדק יותר מזו המגמה שבו לשבור את זעף הסיעתיות י ולהשתלט עליו . ההוגה חיבה למימשל עממי נחרד ביותר בדבר טיבו וגורלו , כשהוא נותן דעתו על נטייתו למידה רעה ומסוכנת זו . לפיכך לא יימנע מלהעריך כראוי כל תכנית שיש בה כדי רפואה נאותה למכה זו , בלי שתפגע בעקרונות שהוא דבק בהם . ואכן חוסר היציבות , העוול והבלבול שהושרו במועצות הציבוריות הם הם , לאמיתו של דבר , המחלות הממאירות שבהן ניספו בכל מקום מימשלים עממיים ; כשם שהם הקטנה , בין קאריה לפמפיליה , הגובל במזרח בהרי הטאורוס . ארתמידורוס מוסר על 23 ערים חברות הברית . פליביוס לעומתו על 2 « בימיו . . 1 סיעה , faction — המושג השליט במאה השמונה עשרה לציין התאגדות של יחידים לשם השגת מטרה משותפת מיד המדינה באמצעי לחץ מדיניים . מושג זה נרדף למושג מפלגה . party — המושג סיעה faction — שימש בדרך כלל , במאמרו של מדיסון , לסמן תופעה שלילית , מעין קשר נגד טובת הכלל . במובן זה מזהיר ואשינגטון את בני ארצו בנאום הפרידה שלו מפני רוח הסיעה , היינו סכנת המפלגות , והתוצאות...  אל הספר
מוסד ביאליק