הפדראליסט, מס' 9 מאת אלכסנדר האמילטון

אל יושבי מדינת ניו יורק : ברית יציבה תהיה בעלת חשיבות רבה עד מאוד לשלוותו ולחירותו של המדינות , כתריס מפני פירוד ומרידה מבפנים . אי אפשר לקרוא בדברי ימיהן של הריפובליקות הזעירות של יוון ואיטליה בלי להרגיש רגשות זוועה וסלידה לנוכח המהומות , שהיו מזעזעות אותן בלי הרף , ולנוכח המהפכות הבאות זו אחר זו במהירות , שבגללן היו שרויות תמיד במצב של פרכוס בין הקצוות של עריצות ואנארכיה . גם עיתות שלווה שמזדמנות ומופיעות בהן אינן נראות אלא כניגודים קצרי ימים לסערות הזועפות העומדות לבוא בעקבותן . אם מפעם לפעם מתגלות לעינינו תקופות ביניים טובות , אנו צופים בהן בהרגשה מעורבת של צער , הנובעת מן המחשבה שמראות נאים אלה שלפנינו עתידים עד מהרה להיגרף בגלים הסוערים של מרד וזעם מפלגות . אם קרני גדולה בוקעות לרגע מתוך החשיכה , הרי בה בשעה שהן מכהות עינינו בנוגה חולף וגז הן מעוררות אותנו לקונן על כך , ששחיתות הממשלה תהא מסלפת דרכם ומעממת זוהרם של אותם כשרונות מזהירים וסגולות נעלות , אשר בגללם זכתה הארץ הנבחרת שגידלה אותם לתהילה הראויה לה . מתוך המהומות המעוותות את דברי הימים של אותן הריפובליקות שואבים סניגורי ...  אל הספר
מוסד ביאליק