הפדראליסט

השם המלא של קובץ המאמרים שהוצא לאור במארס אפריל 1778 היה : 1787 , by the Federal Convention . of Essays Written in Support of the Constitution agreed upon September 17 , A Commentary On The Constitution Of The United States . Being a Collection The Federalist . הקובץ הכיל שמונים וחמישה מאמרים שהופיעו בין אוקטובר 1787 למאי , 1788 רובם בעיתונות של ניו יורק . מיד עם הופעתם התברר , כי למאמרים אלו נודעת חשיבות רבה , וכי הם החיבור החשוב ביותר על החוקה והסבר למוסת של שיטת הסדראליזם האמריקני . תהילה זו עמדה ל'הסדראליסט' במרוצת הימים . הוא נחשב על-ידי בית-המשםט העליון למקור אוטוריטאטיבי של החוק הקונסטיטוציונאלי , והשסעתו הורגשה בכל ארץ אשר שקלה את סיגולה של השיטה הפדראלית לעצמה . מלבד חשיבותו להבנת החוקה האמריקנית , 'הסדראליסט' הוא אחד החיבורים הבהירים ביותר בתחום המחשבה המדינית לא של המאה השמונה עשרה בלבד אלא של התקופה המודרנית כולה . הישג זה מפליא בשים לב לקוצר הזמן שעמד לרשות המחברים , היקף הקובץ וריבוי הנושאים שבהם הוא דן . הכשרונות הבלתי רנילים של מחברי 'הסדראליסט / אלכסנדר האמילטץ , נ'יימ...  אל הספר
מוסד ביאליק