חוקת ארצות־הברית

17 ] בספטמבר [ 1787 אנו , בני ארצות הברית , בחפצנו לייסד ברית מושלמת יותר , לכונן משפט , להבטיח שקט מבית , לעשות להגנת הציבור , לטפח את טובת הכלל ולשמור על ברכות החירות לנו ולזרענו אחרינו , מתקינים וקובעים את החוקה הזאת לארצות הברית של אמריקה סימן א סעיף . 1 כל הכוח המחוקק הנתון בזד . מסור ביד הקונגרס של ארצות הברית , שיהא מורכב סינאט ובית נציגים . סעיף . 2 בית הנציגים יהא מורכב חברים הנבחרים מדי שנתיים על ידי בני המדינות השונות , והבוחרים שבכל מדינה טעונים אותם ההכשרים הדרושים לבוחרים את הגדול שבבתי הגוף המחוקק במדינה י . אין איש זכאי להיבחר נציג אם לא מלאו לו עשרים וחמש שנה , ולא היה שבע שנים אזרח ארצות הברית' ולא היה , בהיבחרו , תושב המדינה שבה נבחר . הנציגים ומסים ישירים ייחלקו בין המדינות השונות , העתידות להיכלל בברית זו , לפי מספר כל אחת מהן , שייקבע על-ידי הוספה לכלל מספר בני החורין , לרבות . 1 בכל המדינות של ארצות הברית מורכב הגוף המחוקק משני בתים , בית הנבחרים וסינאט . ההכשרים לבחירת נציגים לבית הנציגים של הקונגרס יהיו זהים עם אלה הקיימים ביחס לבחירה לבית הנבתרים של הגוף המחקק...  אל הספר
מוסד ביאליק